pátek 22. května 2015

8. Almost Balanced Or My Insane Genes

Looking for the two most different absolutely incopatible personalities in the whole world? Try my parents! God must have been chuckling like crazy when he was sending me to become a child of an esoteric, big-hearted abstinent and vegetarian who loves meditation and sacred places: "Civilisation as we know it will die soon and a lot of people too, but you should still strive for absolute happiness, Alenka," and an alcohol&meat lover, bussinessman, sceptic and strict materialist who loves all Earthly pleasures, an expert in showing his affection: "If you manage not to drop out of that hula-hula school...let's see if you don ´ t...I will buy you a car...On my name."
You take my words with a pinch of salt of course. 
What I mean is my parents are even crazier then that. 
However my lifelong battle inbetween decadent parties, praying in India, Cuban rhums tastings and forest rituals outside of Prague lead to something you can never call a middle way. Either I am saint like my mum (when I am alone and before I hear Rihanna whining about something worth ass shaking), or I am totally uptight & bussiness so I have to drink a glass or two to relax just like my dad. The schizophrenia between happy ignorance of money and all unimportant material nonsences of this world like fines or taxes and total OCD manical planning and managing is whole another chapter... 
The problem is that this God' s joke has no punch line. Just endless sinusoid of control and freedom, partying and praying, practicality and practical insanity etc.
So if you meet someone looking all smart and bussiness, laptop in one hand, documents in the other, rushing to be somewhere twenty minutes ahead, or if you meet a hippie with big glasses, fake fur coat, esoteric book in hand, lips talking about endless love, having no idea what date is it - both of those people are me. My crazily mixed genes.
But my balance is coming soon!
Acording to my mum in sixty lifes, according to my dad after sixty millions or sixty bottles of good wine.

8. Mířím k rovnováze Aneb Mý ujetý geny

V celém širém světě těžko pohledati dvě rozlišnější osobnosti než mé rodiče. Bůh se asi musel strašlivě chlámat, když mě poslal k největší ezo-srdcařce, abstinentce a vegetariánce věnující se meditaci a putováním po svatejch místech: "Civilizace tak, jak ji známe, brzo zanikne a spoustu lidí umře, ale to není důvod nebýt šťastný" a jistému alkoholu a masu holdujícímu požitkáři, bussinessmanovi a zapřísáhlému materialistovi, který je expert na projevování lásky: "Jestli tě z tý školy nevyhoděj, což teda uvidíme...koupím ti auto - na moje jméno."
Berte to samozřejmě s nadsázkou.
Chci říct, že mý rodiče jsou mnohem ulítlejší než popisuju.
Nicméně mé životní pendlování mezi nejdekadentnějšíma večírkama, modlením se v Indii, ochutnávkama Kubánskývh rumů na druhý půlce Zeměkoule, a Ženskýma kruhama v lesích za Prahou bohužel vyústilo v něco, co nemá se zlatým středem pranic společnýho.
Buď jsem svatá jak máma(zpravidla kdyź jsem sama a do chvíle než si pustím krutiprdelí muziku), nebo jsem absolutně upjatá, bussiness a pro uvolňení tý křeče se nakládám do vína jak táta. O rozptylu mezi šťastnou ignorací peněz a hmotného světa a totální Ou Sí Dý zařizovací, plánovací mánii nemluvě.
A nejhorší je, že tenhle Boží fórek nemá žádnou pointu. Jen věčná sinusoida kontroly a svobody, hýření a modlení, praktičnosti a praktické debility atd.
Takže jestli jste mě potkali včera v košili a sáčku, notebook v ruce, dokumenty v druhé, spěchajíc, abych přišla o pět minut dřív na schůzku, nebo mě potkáte zítra v něčem kytkovaným, s velkýma brýlema, (umělým) kožichem, libovolnou ezo knihou, ležící na trávě v parku a žvatlající o věčné lásce nepamatuje si, co je za den - budu to pořád já. Respektive mé dost ulítle nakombinované geny.
Ale rovnováha je jistě nadosah!
Dle mámy za šedesát životů, dle táty po šedesáti milionech či šedesáti lachvinkách.
Žádné komentáře:

Okomentovat